سفارش تبلیغ
صبا
گمنامم ولی عاشق
دروغ  بگو ! تا باورت کنند !
آب ز?ر کاه باش ! تا بهت اعتماد کنند !
ب? غ?رت باش ! تا آزاد? حس کنند !
خ?انت ها?شان را نب?ن ! تا آرام باشند !
کذب بگو ! تا عاشقت شوند !...
هرچه ندار? بگو دارم , هر چ? دار? بگو بهتر?نش را دارم !
بگو اول?ن نفر در زندگ?ت است !
بگو ز?باتر?ن حت? اگز زشت بود !
عز?زم نگو بگو عشقم , گلم نگو بگو زنم

اگر ساده ا? , اگر راست گو?? , اگر باوفا?? , اگر با غ?رت? , اگر رنگ? هم?شه تنها??

 


نوشته شده در پنج شنبه 92/7/11ساعت 7:51 عصر توسط نظرات ( ) | |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت