سفارش تبلیغ
صبا
گمنامم ولی عاشق
سلام

تاحالافکرمی کردم هنرمندیعنی کسی که جلودوربین قشنگ بازی کنه.اماحالافهمیدم که هنرمندکسی است که قشنگ بازی کندوقشنگ برود.

عسل بدیعی بابازی کردن هاش درفیلمهای متفاوت وزیبا به همه مادرسهای زیادی دادبانقشهایش وامارفتنش نیزبه مادرسی دادکه بالاتروبرترازهمه درسهای قبلیش بود.

عسل بدیعی بااهدای عضوهایش به افرادنیازمنداعضابه مادرس ایثار،فداکاری وازخودگذشتگی داده.بیایدهمه براش دعاکنیم وفاتحه بخوانیم.

خدایش بیامرزدوصبردهدبه خانواده اش.عرض تسلیت به همه مردم وخانواده اش.

 

برای شادی روحش سه صلوات بفرستید

 

 

                                                                                                                                      گ.و.ع


نوشته شده در چهارشنبه 92/1/14ساعت 8:41 عصر توسط نظرات ( ) | |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت