سفارش تبلیغ
صبا
گمنامم ولی عاشق
به نام خدا

 

 

سلامی از راه غریبی وازدیارغربت:

چشم هارابایدشست،راه راعوض کرد،دل راصاف کرد وبه مانندآّب زلال کرد،ذهن رابایدشست،خودرابایدعوض کرد نه عوضی کرد،

عشق رابایدپاک کرد،معشوق رادیوانه کرد،راه بایدنزدیک کرد،دل رابایدکندو...

اگرمااین کارهاراانجام بدیم قطعاسال خوبی خواهیم داشت؛پس سال نو مبارک باانجام این کارها.

عزیزم دل کندن کارسختی است ولی ناممکن نیست؛اگرمااین رابدونیم که بالاخره بایدازهمه چیزمون دل بکند دیگه اینقدربه اونهادل نمی بندیم تانتونیم دل بکنیم.البته من که این حرفومی زنم بازبه یه چیزی یاکسی اونقدردل می بندم که نمی تونم دیگه دل بکنم.(بعضی وقتها البته).

 

سال نو مبارک

گ.و.ع

                                                                                   یافاطمه الزهرا


نوشته شده در پنج شنبه 92/1/1ساعت 7:0 صبح توسط نظرات ( ) | |

تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت

خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت


شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن

نسیم بی قراری را که از دست تو خواهد رفت


مزن تیر خططا ارام باش بنشین و مگیر از خود

تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت


همیشه رود با خود میوه غلتان نخواهد داشت

به دست اور اناری را که از دست تو خواهد رفت


به مرگ اسمانی فکر کن محکم قدم بردار

به حلق اویز داری را که از دست تو خواهد رفت

 

 

                                                                                    گ.و.ع


نوشته شده در شنبه 90/1/27ساعت 5:39 عصر توسط نظرات ( ) | |

به نام صاحب دل شکستگان

سینه ام را باز می کند دل را از قلبم بیرون می کند،دلم را پاک می کند، معشوق را گم می کند دل را بی امید می کندفدلم را بی تکیه گاه می کند ، دلم را بی خانمان می کند،دلم را به آتشکده تبدیل کی کند،و با صدای بلند فریاد می زند که این است رسم دنیا چه می حواهی بکنی؟از او می پرسم رسمش چیست؟ و او به من می گوید هر کس را که دوست داری از تو بگیرد و تو فقط سکوت کنی. و بعد من می گویمحالا خود بگو چه کنم؟نجوایی در گوشم می پیچد:فقط و فقط سکوت

 

گ.و.ع                                                                 یافاطمه الزهرا(س)


نوشته شده در دوشنبه 90/1/15ساعت 12:51 عصر توسط نظرات ( ) | |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت